บริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัด (SIFCO) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2531 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท มีโรงงาน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 362 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บนพื้นที่ 146 ไร่ และมีสาขาย่อยตั้งอยู่ที่
เลขที่ 123 – 125 ถนนดำรงลัทธพิพัฒน์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีพนักงานทั้งสิ้น 600 คน เป็นฝ่ายผลิต 500 คน ฝ่ายบริหารธุรกิจสาขาการบัญชีและการเงินการตลาดและอื่น ๆ 100 ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสับปะรดกระป๋องน้ำสับปะรดเข้มข้นเจลว่านหางจระเข้และเครื่องดื่มว่านหางจระเข้ กำลังการผลิตของสับปะรดอยู่ที่ 500 ตันต่อวัน กำลังการผลิตของว่านหางจระเข้คือ 100 ตันต่อวัน

วิสัยทัศน์ (Vision)
เรามุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ผลิตทางด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรชั้นนำที่มีคุณภาพ และปลอดภัยตามมาตรฐานสากลโลก

พันธกิจ (Mission)
• ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพ จัดส่งสินค้าตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ
• ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล
• ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยุติธรรมให้แก่ผู้ลงทุนและพนักงานในองค์กร
• สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ได้รับความไว้วางใจในระยะยาว
• พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบาย
เรามุ่งมั่นที่จะ “ผลิต พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ ถูกสุขลักษณะ ถูกต้องตามกฎหมายและตามมาตรฐานแรงงานไทย มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกในองค์กรเพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน”

 


Siam Fruit Canning (1988) Co., Ltd. (SIFCO) was established in 1988. With registered capital of 40 million baht, the factory is located at 362 Moo 2, Petchakasem Road, Vientong, Pranburi. Prachubkirikhan is on the area of 146 rai and there are sub-branches.
123 – 125 Damrong Loppipat Road, Klongtoey, Bangkok. There are 600 employees and 500 employees.
Office Administration Department Finance and Accounting Marketing and more. 100 leading manufacturers and distributors of canned pineapple, pineapple juice concentrate, aloe vera gel and aloe vera drink. The production capacity of pineapple is 500 tons per day. The production capacity of Aloe Vera is 100 tons per day.

 

SIFCO Policy:
We strive to “produce, develop and continuously improve product quality. To ensure the safety and quality standards that customers need to be hygienically correct and comply with Thai labor standards, ethical, responsible for the environment. Raise awareness in organizations for sustainable progress.

 

  • OEM- Pineapple products: Pineapple canned , Pineapple juice concentrate
  • OEM- Aloe Vera products: Aloe Vera gel in pouch bag & aseptic bag, Aloe Vera Drink in canned,glass bottle and PET bottle
  • SIFCO product: Pineapple canned product SIFCO brand
  • Kra-chib Brand: Aloe Vera Drink in canned,glass bottle and PET bottle