บริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัด (SIFCO) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2531 ด้วยเงิน 40 ล้านบาท มีโรงงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 362 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บนพื้นที่ 146 ไร่ และย่อยตั้งอยู่ที่
เลขที่ 123 – 125 คลองเตย กรุงเทพมหานคร มีพนักงาน 600 คนเป็นฝ่ายผลิต 500 คน งานบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีและการเงิน การตลาดและอื่น ๆ 100 คน ผู้ผลิตและจำหน่ายสับปะรดกระป๋อง 100 ชนิด น้ำสับปะรดเข้มข้น และเครื่องดื่มว่านหางจระเข้ กำลังการผลิตสับปะรด 500 ตันต่อวัน กำลังการผลิตของ Aloe Vera อยู่ที่ 100 ตันต่อวัน

วิสัยทัศน์ (Vision)
เรามุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ผลิตทางด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรชั้นนำที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสากลโลก

พันธกิจ (ภารกิจ)
•ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพจัดส่งสินค้าตรงเวลาลูกค้าพอใจ
•ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล
•ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ลงทุนและพนักงานใน องค์กร
•สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ได้รับความเชื่อถือในระยะยาว
•พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

นโยบาย
เรามุ่งมั่นที่จะ“ ผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการความสุขที่ถูกต้องตามกฎหมายและตามมาตรฐานแรงงานองค์กรเพื่อความยั่งยืนอย่างยั่งยืน”


บริษัท สยามฟรุ๊ตแคนนิ่ง (1988) จำกัด (SIFCO) ก่อตั้งขึ้นในปี 2531 ด้วยเงิน 40 ล้านบาทโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 362 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  มีให้เลือก 146 ไร่ และมีสาขาย่อย
123 – 125 ถ.ดำรงลัทธพิพัฒน์ คลองเตย กรุงเทพฯ มีพนักงาน 600 คนเป็นฝ่ายผลิต 500 คน งานบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีและการเงิน การตลาดและอื่น ๆ 100 คน ผู้ผลิตและจำหน่ายสับปะรดกระป๋อง 100 ชนิด น้ำสับปะรดเข้มข้น และเครื่องดื่มว่านหางจระเข้ กำลังการผลิตสับปะรด 500 ตันต่อวัน กำลังการผลิตของ Aloe Vera อยู่ที่ 100 ตันต่อวัน

นโยบาย SIFCO:
เรามุ่งมั่นที่จะ “ผลิตพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพที่ลูกค้าจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านสุขอนามัยและปฏิบัติตามมาตรฐานด้านแรงงาน องค์กรเพื่อความยั่งยืนความคืบหน้า

[/ blockquote]

  • OEM- Pineapple products: Pineapple canned , Pineapple juice concentrate
  • OEM- Aloe Vera products: Aloe Vera gel in pouch bag & aseptic bag, Aloe Vera Drink in canned,glass bottle and PET bottle
  • SIFCO product: Pineapple canned product SIFCO brand
  • Kra-chib Brand: Aloe Vera Drink in canned,glass bottle and PET bottle