Siam Fruit Canning (1988) Co., Ltd. (SIFCO)

posted in: Uncategorised | 0

วิสัยทัศน์ (Vision) เรามุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ผลิตทางด้านการผลิตแปรรูปทางการเกษตรชั้นนำที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสากลโลก พันธกิจ (Mission) •ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพจัดส่งสินค้าตรงเวลาลูกค้าพอใจ •ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล •ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างจริงจังให้แก่ผู้ลงทุนและพนักงานในองค์กร • ความสามารถสัมพันธ์สร้างกับลูกค้าเพื่อเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ได้รับความสามารถไว้วางใจในห้างหุ้นส่วนจำกัดระยะยาว •พนักงานมีส่วนร่วมในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การพัฒนาองค์กรเพลงอย่า ต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงก้าวหน้าอย่าง ยั่งยืน นโยบาย เรามุ่งมั่นที่จะ“ ผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการได้รับความเดือดร้อนจากการถูกต้องตามกฎหมายและตามมาตรฐานแรงงาน เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน”   บริษัท สยามฟรุ๊ตแคนนิ่ง (1988) จำกัด (SIFCO) ก่อตั้งขึ้นในปี 2531 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 362 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120  มีเนื้อที่ 146 ไร่และมีสาขาย่อย … Continued