บริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัด (SIFCO) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2531

ด้วยเงิน 40 ล้านบาทมีโรงงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 362 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บนพื้นที่ 146 ไร่และ

มีสาขาย่อยตั้งอยู่ที่: 
เลขที่ 123-125 ถนนดำรงลัทธพิพัฒน์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

มีพนักงาน 150,000 คนในฝ่ายผลิต 500 คน ฝ่ายบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีและการเงิน การตลาดและอื่น ๆ 100 ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำสับปะรดเข้มข้นเจล

  • กำลังการผลิตของสับปะรด 500 ตันต่อวัน
  • กำลังการผลิตของว่านหางจระเข้ 100 ตันต่อวัน

วิสัยทัศน์ (Vision):
เรามุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ผลิตทางด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสากลโลก

พันธกิจ (Mission):
•ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพจัดส่งสินค้าตรงเวลาลูกค้าพอใจ
•ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล
•ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สูงอายุ และพนักงานลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัดองค์กร
•สร้างความสามารถสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ได้รับความสามารถไว้วางใจในห้างหุ้นส่วนจำกัดระยะยาว
•พนักงานมีส่วนร่วมในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การพัฒน องค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคง ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบาย:
เรามุ่งมั่นที่จะ“ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการความสุขที่ถูกต้องตามกฎหมายและตามมาตรฐานแรงงาน ในองค์กรเพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน”

ก่อตั้ง บริษัท สยามฟรุ๊ตแคนนิ่ง (1988) จำกัด (SIFCO)

ในปี 2531 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 362 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อที่ 146 ไร่และมีสาขาย่อย

123 – 125 ถนนดำรงลัทธพิพัฒน์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ มีพนักงาน 600 คนและ 500 คน

ฝ่ายบริหารสำนักงานการเงินและการบัญชีการตลาดและอื่น ๆ ผู้ผลิตและจำหน่ายสับปะรดกระป๋อง 100 ชนิดน้ำสับปะรดเข้มข้นเจลว่านหางจระเข้และเครื่องดื่มว่านหางจระเข้ กำลังการผลิตสับปะรด 500 ตันต่อวัน กำลังการผลิตของ Aloe Vera อยู่ที่ 100 ตันต่อวัน

นโยบาย SIFCO: 
เรามุ่งมั่นที่จะ “ผลิตพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพที่ลูกค้าจำเป็นต้องถูกสุขลักษณะและปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทยจริยธรรมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความตระหนักในองค์กรเพื่อความยั่งยืน ความคืบหน้า