บริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัด

362 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

sifco@sifcothai.com

โรงงาน:
โทรศัพท์: 032-622-404-5
แฟกซ์: 032-622-404

ที่ทำงาน:
โทรศัพท์: 02-671-5495-9
แฟกซ์: 02-671-5500

sifco@sifcothai.com